bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

path1 ico

Path2Integrity: jak uczyć rzetelności naukowej?

25 lutego o godz. 11:00 rozpocznie się kolejny darmowy webinar z cykl „Dialogi Path2Integrity”. Głównym tematem będą kwestie związane z wdrażaniem szkoleń z zakresu rzetelności i etyki badań naukowych w Europie. Więcej
ludzie ico

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Minister Edukacji i Nauki ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza została przygotowana w oparciu o dane zebrane i opracowane m.in. przez ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych Więcej
Zmiana zawodowa ico

Zmiana zawodowa tematem najnowszej książki wydanej przez Instytut Badań Edukacyjnych

Zmiana zawodowa. Wielkie wysiłki w imię niepewnych efektów to etnograficzny opis doświadczeń ludzi, którzy zmienili miejsce pracy i branżę. Książka powstała w oparciu o wielogodzinne wywiady pogłębione. Autorami są Michał Danielewicz i Kamila Hernik z Instytutu Badań Edukacyjnych. Więcej
path1 ico

Path2Integrity: rzetelność badawcza ważna jak nigdy dotąd

Zachęcamy do korzystania z innowacyjnego rozwiązania edukacyjnego promującego rzetelność badawczą, przygotowanego w ramach międzynarodowego projektu Path2Integrity, w którym bierze udział Instytut Badań Edukacyjnych. Nad kursem online pt. „Rzetelność badawcza z P2I” (Learning P2I )” patronat objęła Mariya Gabriel, komisarz europejska ds. Innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży. Więcej
zintegrowana strategia ico

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030: Rada Ministrów zatwierdziła część szczegółową

Dokument został opracowany w wyniku szerokich konsultacji, rekomendacji raportu „Strategia Umiejętności OECD: Polska” oraz m.in. założeń Nowego Europejskiego Programu na rzecz Umiejętności. W prace nad ZSU zaangażowane były ekspertki i eksperci IBE. Więcej
Spotlight on VET PL 2019 ico

Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce – w pigułce

Broszura opisuje w syntetyczny sposób kluczowe elementy i organizację polskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, a przygotowana została przez IBE w ramach projekty ReferNet Polska. Więcej

Znamy Europejski Wskaźnik Umiejętności 2020. Polska wysoko w klasyfikacji

Zdobywanie umiejętności zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest funkcjonowanie systemu kształcenia i uczenia się w danym kraju. Jednym z narzędzi monitorowania zmian w tym obszarze jest Europejski Wskaźnik Umiejętności (European Skills Index).

Chcąc zrozumieć, które systemy kształtowania i aktywacji umiejętności działają lepiej, przekładają się na bardziej adekwatne dopasowanie tych umiejętności do potrzeb i wyzwań rynku pracy oraz stymulują zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, konieczne jest spojrzenie przez pryzmat dostępnych, wiarygodnych i porównywalnych między krajami danych. 

ESI

Jednym z narzędzi monitorowania zmian w tym obszarze jest Europejski Wskaźnik Umiejętności (European Skills Index – ESI). Ułatwia on monitorowanie i porównywanie systemów umiejętności pomiędzy krajami, a tym samym może pomóc w określeniu obszarów wymagających modyfikacji i doskonalenia, tak by możliwe było zmniejszenie dysproporcji między krajami.

Europejski Wskaźnik Umiejętności

Europejski Wskaźnik Umiejętności dotyczy nie tylko samego kształtowania umiejętności (skills development), lecz także dwóch równie ważnych aspektów – ich aktywacji na rynku pracy (skills activation) oraz dostosowania w ciągu życia (skills matching). Dlatego też ESI jest wskaźnikiem złożonym i opiera się na różnorodnych danych, takich jak badanie aktywności ekonomicznej ludności Unii Europejskiej (Labour Force Survey) czy badania PISA OECD.

Wskaźnik pokazuje, jak dużo brakuje danemu systemowi umiejętności do stanu idealnego. Im wyższy wynik, tym bliżej ideału. Zastosowano tutaj skalę 0–100, gdzie wynik wzorcowy, czyli 100, wyznaczany jest na poziomie najlepszych wyników osiągniętych przez którekolwiek państwo UE-28 w ciągu siedmioletniego okresu, w oparciu o kryteria dotyczące konkretnych wskaźników. Różnica między danym wynikiem a 100 pokazuje wielkość potencjalnych udoskonaleń.

Czechy najwyżej w zestawieniu, Polska wysoko

Bazując na danych ESI 2020, system umiejętności w Polsce plasuje się na 11. miejscu, osiągając 66 punktów, co oznacza, że do stanu wzorcowego brakuje nam 34 punktów.

Najwyżej w rankingu znalazły się Czechy (77), a najniżej Włochy. Patrząc głębiej, w 3 głównych podkategoriach punktacja Polski przedstawia się następująco: kształtowanie umiejętności – 54 punkty, aktywacja umiejętności – 68, a dostosowanie umiejętności – 74 punkty. W porównaniu z wynikami ESI z lat poprzednich w Polsce obserwujemy widoczne postępy.

Więcej informacji na stronie projektu Refernet Polska.

Ministerstwo Edukacji NarodowejMIiRmnisw logotyp

 

logo CKE maleore smallgus logo smallptdelogo oskkosio cie small

COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2018