19 maja -O diagnozie kompetencji przyrodniczych, czyli dlaczego w K3 i K5 można znaleźć takie same zadania.

Diagnoza kompetencji przyrodniczych trzecioklasistów i piątoklasistów odbywa się po raz pierwszy. Badanie to otwiera nowe możliwości pozyskiwania informacji o kształtowaniu się i rozwoju umiejętności niezwykle potrzebnych w naukach przyrodniczych. Ważne jest by przyjrzeć się w jakim zakresie dzieci na różnych etapach edukacyjnych radzą sobie z zadaniami mierzącymi te umiejętności.

Z tego powodu w arkuszach diagnozy część zadań jest umieszczonych w jednobrzmiących wersjach zarówno dla K3 jak i K5 (tzw. zadania linkowe). Zadania te w zamierzeniu mierzą umiejętności, są uniwersalne w formie dla dowolnego etapu kształcenia i były standaryzowane, co w zdecydowany sposób zwiększa ich rzetelność. Większość zadań linkowych tegorocznej edycji bada opanowanie umiejętności posługiwania się przez uczniów metodą naukową.

Dzięki zastosowaniu zadań linkowych będzie można:

  • sprawdzić poziom możliwości stosowania przez uczniów umiejętności określonej w podstawie programowej jako nadrzędnej na tym etapie kształcenia (stosowanie metody badawczej – definiowanej w podstawie programowej jako myślenie naukowe)

  • diagnozować intuicyjność stosowania przez dzieci metody badawczej

  • analizować opanowanie umiejętności uczniów niezależnie od realizowanych treści na danym etapie edukacyjnym

  • analizować problemy uczniów na danym etapie edukacyjnym w opanowaniu metody naukowej

  • odnosić stopień opanowania umiejętności dla danego ucznia / klasy / szkoły w stosunku do stopnia opanowania tej umiejętności dla wyższego / niższego etapu kształcenia

  • analizować uczniowskie mylne koncepcje, żeby móc bardziej precyzyjnie przygotować materiał pomiarowy i diagnostyczny oraz wsparcie dla szkół.

    Takie założenia badawcze są stosowane w wielu krajach, gdzie mierzy się te same umiejętności uczniów na różnych poziomach edukacyjnych, a metoda badawcza wpisana jest do programu już na poziomie przedszkola. Po raz pierwszy mamy możliwość na tak dużej próbie uczniów sprawdzić poziom umiejętności rozumienia metody badawczej. Wyniki mogą pozwolić na bardziej celowe przygotowanie narzędzi do kolejnej diagnozy, mogą być pomocne w budowie programów nauczania, a także mogą pomóc zrozumieć potrzeby uczniów w zakresie uczenia się metodą badawczą.