Arkusze K3 2015:

Arkusz K3 Język polski

Struktura arkusza z języka polskiego K3


Arkusz K3 Matematyka

Struktura arkusza z matematyki K3


Arkusze K5 2015:

Arkusz K5 Język polski

Struktura arkusza z języka polskiego K5


Arkusz K5 Matematyka

Struktura arkusza matematyka K5


Arkusze K3/K5 Przyroda:

Ze względu na to, że badanie przyrodnicze jest prowadzone po raz pierwszy, nie ma dostępnych arkuszy z lat ubiegłych. Jest to zgodne ze specyfiką badań diagnozujących, która nie wymaga od uczniów przygotowywania się do badania. Sama procedura przeprowadzenia diagnozy nie odbiega od poprzednich edycji.

Forma w jakiej arkusz jest konstruowany nie powinna w niczym uczniów zaskoczyć. Mogą się w nim znaleźć zarówno zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, na dobieranie) jak i otwarte (z luką, na uzasadnienie odpowiedzi, krótkiej odpowiedzi).

W części przyrodniczej uczniowie będą między innymi wykazywali się umiejętnością korzystania z metody badawczej, której posługiwanie się jest niezbędne w świadomym funkcjonowaniu jednostki w społeczeństwie informacyjnym.