Skład zespołów badawczych

K3, K5 - matematyka

Małgorzata Zambrowska, Agnieszka Sułowska - eksperci odpowiedzialni za badanie

Eksperci IBE, którzy przygotowali badanie: dr Monika Czajkowska, Marzenna Grochowalska, Jerzy Janowicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Margaryta Orzechowska, Agnieszka Sułowska, Małgorzata Zambrowska

K3, K5 - język polski

dr Agata Hącia, Piotr Bordzoł - eksperci odpowiedzialni za badanie

Eksperci IBE, którzy przygotowali badanie: dr hab. Krzysztof Biedrzycki, Kinga Białek, Dorota Bielawska, Piotr Bordzoł, Biserka Čejović, dr Agata Hącia, Dorota Kaleciak, Wioleta Dobosz-Leszczyńska, Ilona Lewandowska, dr Iwona Wróbel.

K3, K5 - nauki przyrodnicze

Dominik Marszał, dr Barbara Ostrowska - eksperci odpowiedzialni za badanie

Eksperci IBE, którzy przygotowali badanie: Dominik Marszał, dr Barbara Ostrowska, prof. dr hab. Krzysztof Spalik, dr Wojciech Grajkowski, Urszula Poziomek, dr Marcin Chrzanowski, dr Małgorzata Musialik, Tomasz Nowacki, dr Maciej Lechowicz, Wojciech Ronatowicz